Top Ad unit 728 × 90

.

Mới nhất

Seo-blogspot

Cấu trúc blog theme chuẩn seo dữ liệu cấu trúc schema

Cấu trúc schema là gì nó có chức năng gì trong SEO? Chắc đa số chúng ta cũng đặt câu hỏi gần giống như vậy này, post này sẻ công bố cho khách hàng cấu trúc mẫu blogspot chuẩn SEO Schema.org.

Cấu trúc blogger mẫu giao diện chuẩn SEO schema

Schema hiểu basic là cấu trúc dữ liệu trên site mà bạn muốn khai báo với những dụng cụ tìm kiếm, nghĩa là mỗi thành phần trên site sẻ có một mã, mã đó đc khai báo để bot biết rằng đây là phần nào trên website, và nó cần thiết hay không, phần chính hay phụ, như vậy bạn có thể hiểu nếu bạn khai báo càng cụ thể thì bot càng hiểu về site của bạn và nó tích lũy đc những dữ liệu xác đáng nên sẻ hiện thị chuẩn xác hơn.

Làm thế nào để kiểm tra site đã chuẩn SEO dữ liệu cấu trúc hay chưa? Tất nhiên là có rồi, bạn có thể sử dụng dụng cụ của google Structured Data Testing tool tại địa chỉ: https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/

Nói thêm là dự vào tool này bạn sẻ sửa dần những cấu trúc bị lỗi, ngoài ra muốn đúng mực hơn thì bạn nên vào google webmaster tool phần cấu trúc dữ liệu mà bot tích lũy sẻ rõ ràng nhất. Hãy vào đó mày mò ngay và luôn, cấu trúc dữ liệu ngày một cần thiết trong SEO nên bạn đừng bỏ qua.
Trở lại ý chính của post là công bố cấu trúc mẫu giao diện mẫu blogspot chuẩn, chuẩn theo 1 mặt nào đấy thôi nhé :3
Okay. Quý Khách mày mò thêm cấu trúc sau:
<body itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/WebPage'>
<div itemprop='mainContentOfPage' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/WebPageElement'>

<nav class='page-menu' itemprop='mainEntity' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/SiteNavigationElement'>
 <ul>
   <li><a expr:href='data:blog.homepageUrl' expr:title='data:blog.title' itemprop='url'><span itemprop='name'>Home</span></a></li>
   <li><a href='#' itemprop='url' title='About'><span itemprop='name'>About</span></a></li>
   <li><a href='#' itemprop='url' title='Contact'><span itemprop='name'>Contact</span></a></li>
   <li><a href='#' itemprop='url' title='Privacy'><span itemprop='name'>Privacy</span></a></li>
   <li><a href='#' itemprop='url' title='Sitemap'><span itemprop='name'>Sitemap</span></a></li>
   </ul>
</nav>

<div id='search-box'>
<div itemprop='mainEntity' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/WebSite'>
<meta content='http://seocucre.com/' itemprop='url'/>
<form action='/search' itemprop='potentialAction' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/SearchAction' method='get'>
<meta content='/search?q={q}' itemprop='target'/>
<input id='search-form' itemprop='query-input' name='q' placeholder='Search here and hit enter' required='required' type='text'/>
  </form>
  </div>
  </div>

<div class='sos-profil'>
<div itemprop='mainEntity' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'>
  <link href='http://seocucre.com/' itemprop='url'/>
<ul>
  <li><a href='//www.youtube.com/' itemprop='sameAs' target='_blank' title='Youtube'>Youtube</a></li>
  <li><a href='//linkedin.com/' itemprop='sameAs' target='_blank' title='LinkedIn'>LinkedIn</a></li>
  <li><a href='https://www.google.com' itemprop='sameAs' target='_blank' title='Google+'>Google+</a></li>
  <li><a href='https://twitter.com/' itemprop='sameAs' target='_blank' title='Twitter'>Twitter</a></li>
  <li><a href='https://www.facebook.com/' itemprop='sameAs' target='_blank' title='Facebook'>Facebook</a></li>
  </ul>
  </div>
</div>

<header itemprop='mainEntity' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/WPHeader'>
<div id='header-wrapper'>

      <div class='titlewrapper'>
        <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
        <h1 class='title' itemprop='headline'>
<b:include name='title'/>
        </h1>
<b:else/>
        <p class='title' itemprop='headline'>
          <b:include name='title'/>
        </p>
</b:if>
      </div><b:include name='description'/>
    </div>

          <b:includable id='description'>
             <p class='description' itemprop='description'><span><data:description/></span></p>
          </b:includable>
          <b:includable id='title'>
             <a expr:href='data:blog.homepageUrl' expr:title='data:title' itemprop='url'><span itemprop='name'><data:title/></span></a>
          </b:includable>
  </div>
      </header>

<div id='outer-wrapper'>
<div itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Blog'>

              <b:includable id='post' var='post'>
  <article class='post hentry' itemprop='blogPost' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/BlogPosting'>
<b:if cond='data:post.firstImageUrl'>
<div itemprop='image' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/ImageObject'>
  <meta expr:content='data:post.firstImageUrl' itemprop='url'/>
  <meta content='700' itemprop='width'/>
  <meta content='700' itemprop='height'/>
  </div>
    </b:if>
  <div itemprop='publisher' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/Organization'>
    <div itemprop='logo' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/ImageObject'>
      <meta content='https://4.bp.blogspot.com/-nAvApUPq20E/UyqK2r39qZI/AAAAAAAAW-o/l4cN0VMk57o/s1600/logo_seocucre.com.png' itemprop='url'/>
      <meta content='600' itemprop='width'/>
      <meta content='600' itemprop='height'/>
    </div>
    <meta expr:content='data:blog.title' itemprop='name'/>
  </div>

    <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:post.title'>
      <h2 class='post-title entry-title' itemprop='headline'>
     <b:if cond='data:post.link'>
       <a expr:href='data:post.link' expr:title='data:post.title' itemprop='url mainEntityOfPage'><data:post.title/></a>
     <b:else/>
        <b:if cond='data:post.url'>
          <a expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.title' itemprop='url mainEntityOfPage'><data:post.title/></a>
        <b:else/>
          <data:post.title/>
        </b:if>
     </b:if>
      </h2>
</b:if>
<b:else/>
<div id='judul-post'>
      <h1 class='post-title entry-title' itemprop='headline'>
     <b:if cond='data:post.link'>
       <a expr:href='data:post.link' expr:title='data:post.title' itemprop='url mainEntityOfPage'><data:post.title/></a>
     <b:else/>
        <b:if cond='data:post.url'>
          <a expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.title' itemprop='url mainEntityOfPage'><data:post.title/></a>
        <b:else/>
          <data:post.title/>
        </b:if>
     </b:if>
      </h1>
</div>
</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<div class='postmeta'>
<h3 class='date-header'>
<a class='updated' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished dateModified'> <data:post.timestamp/></abbr></a></h3>
</div>
</b:if>

    <div class='post-body entry-content' expr:id='&quot;post-body-&quot; + data:post.id' itemprop='articleBody'>
   
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot; and data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<div class='postmeta'>
<h3 class='date-header'>
<a class='updated' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished dateModified'> <data:post.timestamp/></abbr></a></h3>
</div>
  </b:if>
 
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='postmeta'>
<h3 class='date-header'>
<a class='updated' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished dateModified'> <data:post.timestamp/></abbr></a></h3>
</div>
</b:if>
  </article>
</b:includable>

  </div>
</div>

<div itemprop='mainEntity' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/WPSideBar'>
<aside id='sidebar'>
<div id='sidebar1'>
        <b:section class='sidebar' id='sidebar' preferred='yes'>
          <b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='Posts Of The Week' type='PopularPosts'>
            <b:includable id='main'>
  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'><h2 itemprop='name headline'><data:title/></h2></b:if>
  <div class='widget-content popular-posts'>
    <ul>
      <b:loop values='data:posts' var='post'>
      <li>
        <b:if cond='!data:showThumbnails'>
          <b:if cond='!data:showSnippets'>
            <!-- (1) No snippet/thumbnail -->
            <a expr:href='data:post.href' itemprop='url'><data:post.title/></a>
          <b:else/>
            <!-- (2) Show only snippets -->
            <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href' itemprop='url'><data:post.title/></a></div>
            <div class='item-snippet' itemprop='description'><data:post.snippet/></div>
          </b:if>
        <b:else/>
          <!-- (3) Show only thumbnails or (4) Snippets and thumbnails. -->
          <div expr:class='data:showSnippets ? &quot;item-content&quot; : &quot;item-thumbnail-only&quot;'>
            <b:if cond='data:post.thumbnail'>
              <div class='item-thumbnail'>
                <a expr:href='data:post.href' itemprop='url' target='_blank'>
                  <img expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.thumbnail' expr:height='data:thumbnailSize' expr:title='data:post.title' expr:width='data:thumbnailSize' itemprop='image'/>
                </a>
              </div>
            </b:if>
            <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href' expr:title='data:post.title' itemprop='url'><data:post.title/></a></div>
            <b:if cond='data:showSnippets'>
              <div class='item-snippet' itemprop='description'><data:post.snippet/></div>
            </b:if>
          </div>
          <div style='clear: both;'/>
        </b:if>
      </li>
      </b:loop>
    </ul>
  </div>
              </b:if>
</b:includable>
          </b:widget>
        </b:section>
      </div>
</aside>
</div>

<footer itemprop='mainEntity' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/WPFooter'>
<div class='credit'>
Copyright &#169; <span itemprop='copyrightYear'>2016</span> <span itemprop='copyrightHolder' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/Organization'><a expr:href='data:blog.homepageUrl' expr:title='data:blog.title' itemprop='url'><span itemprop='name'><data:blog.title/></span></a></span>
</div>
</footer>

</div>

</body>
Bạn hãy dựa theo những mã schema trong code này và thêm vào đúng địa điểm trong site rồi check lại bằng dụng cụ tôi công bố ở trên là oke. Chúc những bác SEO vui :D
Hãy để lại comment phía dưới, quản lý viên của Seocucre.com chuẩn bị giúp sức bạn
chúc những bác thành công!!
Cấu trúc blog theme chuẩn seo dữ liệu cấu trúc schema Reviewed by Thietkeblogspot on 3:40 PM Rating: 5

No comments:

All Rights Reserved by Seo cực rẻ © 2014 - 2015

Liên hệ để SEO ngay

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.