Top Ad unit 728 × 90

.

Mới nhất

Seo-blogspot

Bài viết liên quan cho blogger/blogspot 2017

Bài viết liên quan hay related đăng bài cho blogger/blogspot là điều quan trọng để giảm Bounce cho trang website cũng như giúp SEO hiệu suất cao hơn mà hầu như trang website nào cũng có cả, Sau đây là style khá đẹp mà những bác có thể áp dụng cho website/blog của mình.
Bài viết liên quan cho blogger/blogspot 2017


Bước 1: Thêm đoạn css sau vào trước thẻ ]]></b:skin> hoặc thẻ </style>
/* Related Post CSS */.related-post-item-tooltip{height:54px;overflow:hidden;width:50%;float:left;text-overflow:ellipsis;padding:10px}#related-post .material-icons{font-size:200%;right:20px;color:#607D8B;top:-1px;position:absolute}#related-post{background:#fff;margin:10px}.related-post{margin:30px 0 0;position:relative;padding:0 0 10px}.lol h4 i,.related-post h4 i{margin-right:14px}.lol h4,.related-post h4{border-radius:4px;color:#555;font-size:100%;font-family:'Roboto',Arial;text-transform:uppercase;text-align:left;font-weight:700;box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12);position:relative;padding:15px 20px 12px;margin:0 0 20px}.related-post-style-3,.related-post-style-3 li{margin:0 auto;padding:0!important;list-style:none;word-wrap:break-word}.related-post-style-3 li a{font-family:'Roboto',sans-serif;color:#666;font-weight:700!important;font-size:14px;line-height:1.4em}.related-post-style-3 li a:hover{color:#111}.related-post-style-3 .related-post-item{display:inline-block;float:left;border-radius:3px;box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12);width:47%;margin-right:15px;height:auto;padding:0;margin-bottom:20px!important;position:relative;overflow:hidden}.related-post-style-3 .related-post-item:focus{outline:none;border:none}.related-post-style-3 .related-post-item-thumbnail{display:block;margin:0;width:40%;height:100px;float:left}.related-post-style-3 .related-post-item-thumbnail img{width:100%;height:auto!important;transition:all 1s ease-out}.related-post-item:hover .related-post-item-tooltip a{opacity:1}.related-post-item-tooltip a{color:#666!important;transition:transform .6s cubic-bezier(.175,.885,.32,1.275),opacity .3s;text-align:center;font-size:12px!important;position:relative}@media screen and (max-width:480px){.related-post-style-3 .related-post-item{width:100%!important}.related-post-style-3 .related-post-item-thumbnail{height:100px!important}}
Bước 2: Dán đoạn code sau vào nơi bạn muốn post liên quan xuất hiện.
<div class='related-post' id='related-post'/><script type='text/javascript'>var labelArray = [<b:if cond='data:post.labels'><b:loop values='data:post.labels' var='label'>&quot;<data:label.name/>&quot;<b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if></b:loop></b:if>];var relatedPostConfig = {homePage: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;,widgetTitle: &quot;&lt;h4&gt;&lt;i class=&#39;fa fa-bookmark&#39;&gt;&lt;/i&gt; Related Post&lt;/h4&gt;&quot;,numPosts: 6,summaryLength: 370,titleLength: &quot;auto&quot;,thumbnailSize: 300,noImage: &quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC&quot;,containerId: &quot;related-post&quot;,newTabLink: false,moreText: &quot;Read More&quot;,widgetStyle: 3,callBack: function() {}};</script><script type='text/javascript'>//<![CDATA[var randomRelatedIndex,showRelatedPost;(function(n,m,k){var d={widgetTitle:"<h4>Artikel Terkait:</h4>",widgetStyle:1,homePage:"http://www.idblanter.com",numPosts:7,summaryLength:370,titleLength:"auto",thumbnailSize:72,noImage:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC",containerId:"related-post",newTabLink:false,moreText:"Baca Selengkapnya",callBack:function(){}};for(var f in relatedPostConfig){d[f]=(relatedPostConfig[f]=="undefined")?d[f]:relatedPostConfig[f]}var j=function(a){var b=m.createElement("script");b.type="text/javascript";b.src=a;k.appendChild(b)},o=function(b,a){return Math.floor(Math.random()*(a-b+1))+b},l=function(a){var p=a.length,c,b;if(p===0){return false}while(--p){c=Math.floor(Math.random()*(p+1));b=a[p];a[p]=a[c];a[c]=b}return a},e=(typeof labelArray=="object"&&labelArray.length>0)?"/-/"+l(labelArray)[0]:"",h=function(b){var c=b.feed.openSearch$totalResults.$t-d.numPosts,a=o(1,(c>0?c:1));j(d.homePage.replace(/\/$/,"")+"/feeds/posts/summary"+e+"?alt=json-in-script&orderby=updated&start-index="+a+"&max-results="+d.numPosts+"&callback=showRelatedPost")},g=function(z){var s=document.getElementById(d.containerId),x=l(z.feed.entry),A=d.widgetStyle,c=d.widgetTitle+'<ul class="related-post-style-'+A+'">',b=d.newTabLink?' target="_blank"':"",y='<span style="display:block;clear:both;"></span>',v,t,w,r,u;if(!s){return}for(var q=0;q<d.numPosts;q++){if(q==x.length){break}t=x[q].title.$t;w=(d.titleLength!=="auto"&&d.titleLength<t.length)?t.substring(0,d.titleLength)+"&hellip;":t;r=("media$thumbnail"in x[q]&&d.thumbnailSize!==false)?x[q].media$thumbnail.url.replace(/\/s[0-9]+(\-c)?/,"/s"+d.thumbnailSize+""):d.noImage;u=("summary"in x[q]&&d.summaryLength>0)?x[q].summary.$t.replace(/<br ?\/?>/g," ").replace(/<.*?>/g,"").replace(/[<>]/g,"").substring(0,d.summaryLength)+"&hellip;":"";for(var p=0,a=x[q].link.length;p<a;p++){v=(x[q].link[p].rel=="alternate")?x[q].link[p].href:"#"}if(A==2){c+='<li><img alt="thumbnail" class="related-post-item-thumbnail" src="'+r+'" width="'+d.thumbnailSize+'" height="'+d.thumbnailSize+'" title="'+t+'"><a class="related-post-item-title" title="'+t+'" href="'+v+'"'+b+">"+w+'</a><span class="related-post-item-summary"><span class="related-post-item-summary-text">'+u+'</span> <a href="'+v+'" class="related-post-item-more"'+b+">"+d.moreText+"</a></span>"+y+"</li>"}else{if(A==3||A==4){c+='<li class="related-post-item" tabindex="0"><a class="related-post-item-title" href="'+v+'"'+b+'><img alt="thumbnail" class="related-post-item-thumbnail" src="'+r+'" width="'+d.thumbnailSize+'" height="'+d.thumbnailSize+'" title="'+t+'"></a><div class="related-post-item-tooltip"><a class="related-post-item-title" title="'+t+'" href="'+v+'"'+b+">"+w+"</a></div>"+y+"</li>"}else{if(A==5){c+='<li class="related-post-item" tabindex="0"><a class="related-post-item-wrapper" href="'+v+'" title="'+t+'"'+b+'><img alt="thumbnail" class="related-post-item-thumbnail" src="'+r+'" width="'+d.thumbnailSize+'" height="'+d.thumbnailSize+'" title="'+t+'"><span class="related-post-item-tooltip">'+w+"</span></a>"+y+"</li>"}else{if(A==6){c+='<li><a class="related-post-item-title" title="'+t+'" href="'+v+'"'+b+">"+w+'</a><div class="related-post-item-tooltip"><img alt="thumbnail" class="related-post-item-thumbnail" src="'+r+'" width="'+d.thumbnailSize+'" height="'+d.thumbnailSize+'" title="'+t+'"><span class="related-post-item-summary"><span class="related-post-item-summary-text">'+u+"</span></span>"+y+"</div></li>"}else{c+='<li><a title="'+t+'" href="'+v+'"'+b+">"+w+"</a></li>"}}}}}s.innerHTML=c+="</ul>"+y;d.callBack()};randomRelatedIndex=h;showRelatedPost=g;j(d.homePage.replace(/\/$/,"")+"/feeds/posts/summary"+e+"?alt=json-in-script&orderby=updated&max-results=0&callback=randomRelatedIndex")})(window,document,document.getElementsByTagName("head")[0]);//]]></script>
Chú ý: numPosts: 6 => 6 là số đăng bài bạn muốn hiển thị

Lưu theme lại và vào trang website để xem kết quả!
Hãy để lại comment phía dưới, quản lý viên của Seocucre.com sẽ hỗ trợ bạn
chúc những bác thành công!!
Bài viết liên quan cho blogger/blogspot 2017 Reviewed by Thietkeblogspot on 3:40 PM Rating: 5

No comments:

All Rights Reserved by Seo cực rẻ © 2014 - 2015

Liên hệ để SEO ngay

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.